Projekt został współfinansowany

ze środków RPO WM 2014-2020 w kwocie 4 213 285,69 PLN
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 145 741, 87 PLN
Skip to content