Strefa Aktywności Gospodarczej SAG zlokalizowana jest we wschodniej części sołectwa Miękinia, na obszarze byłego kamieniołomu. Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości zagospodarowane przez Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie oraz tereny zieleni. W sąsiedztwie zlokalizowany jest ośrodek szkoleniowo-badawczy AGH (budowa laboratoriów: odnawialnych źródeł oraz poszanowania energii i środowiska; sorbentów mineralnych; radioizotopowych analiz środowiskowych oraz iLab jako wirtualna rzeczywistość do prezentacji badań naukowych źródeł odnawialnej energii) oraz zabudowania jednorodzinne.
Ma to być miejsce współpracy samorządu z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz przedsiębiorcami. Strefa ma służyć firmom i naukowcom zajmującym się odnawialnymi źródłami energii i wysokimi technologiami. Na całym szerokim obszarze byłego kamieniołomu przeprowadzono prace zmierzające do powstania strefy aktywności gospodarczej. Dokonany podział geodezyjny doprowadził do powstania działek inwestycyjnych i dróg zapewniających komunikację z drogą publiczną. Z terenu objętego projektem usunięto drzewa, wytyczono działki i drogi. Ciągi komunikacyjne częściowo wyłożono kostką brukową, częściowo wyasfaltowano.
Strefa Aktywności Gospodarczej w Miękini zajmuje powierzchnię 16,8452 ha. Tereny inwestycyjne do sprzedaży stanowiły 3,7571 ha. Na terenie strefy mieści się budynek administracyjno-magazynowy.

Wirtualny spacer

Aktualności

Galeria

SAG MIĘKINIA
LOKALIZACJA
Projekt został współfinansowany

ze środków RPO WM 2014-2020 w kwocie 4 213 285,69 PLN
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 145 741, 87 PLN
Skip to content