sag miękinia
Teren inwestycyjny 5

Powierzchnia działki 1212/87 wynosi 306 m2

Powierzchnia działki 1212/105 wynosi 4713 m2

Razem 5019 m2

Działki nr 1212/87 i 1212/105 tworzą całość gospodarczą w kształcie zbliżonym do prostokąta o szer. ok 50m. Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 500 m na zachód od głównej drogi prowadzącej przez Miękinię. Komunikację z tą drogą zapewnia droga biegnąca po działkach 1212/34, 1212/106, 1212/92 i 1212/111.

Po północno – zachodniej, południowej i wschodniej stronie nieruchomości znajduje się droga asfaltowa szerokości 6m, zajmująca środkowy pas działki drogowej 1212/34, 1212/103, 1212/106. Północna część działek drogowych zagospodarowana została jako chodnik/ścieżka rowerowa. Ułożono tam kanalizację i linię energetyczną (oświetleniową). Południowy kraniec działki drogowej 1212/34 i 1212/106 znajduje się poza krawężnikiem i w terenie tworzy całość z obszarem działki. W tym obszarze z działki 1212/106 wykonano brukowany zjazd na nieruchomość. W pasach przyległych dróg ułożono wodociąg, sieć energetyczną, telekomunikacyjną i kanalizacyjną (studnie).

Projekt został współfinansowany

ze środków RPO WM 2014-2020 w kwocie 4 213 285,69 PLN

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 145 741, 87 PLN

Skip to content