sag miękinia
Teren inwestycyjny 3

Powierzchnia działki wynosi 6987 m2

Działka nr 1212/98 ma kształt zbliżony do kwadratu. Znajduje się w odległości ok. 250 m na zachód od głównej drogi prowadzącej przez Miękinię. Komunikację z tą drogą zapewnia droga biegnąca po działkach 1212/34, 1212/106, 1212/92 i 1212/111.

Po północnej stronie nieruchomości znajduje się droga asfaltowa szerokości 6m, zajmująca środkowy pas działki drogowej 1212/106. Północna część działki drogowej zagospodarowana została jako chodnik/ścieżka rowerowa. Ułożono tam kanalizację i linię energetyczną (oświetleniową). Południowy kraniec działki drogowej znajduje się poza krawężnikiem i w terenie tworzy całość z obszarem działki. W tym obszarze wykonano brukowany zjazd na nieruchomość. W pasie przyległej drogi ułożono wodociąg, sieć energetyczną, telekomunikacyjną i kanalizacyjną (studnie i hydrant).

Projekt został współfinansowany

ze środków RPO WM 2014-2020 w kwocie 4 213 285,69 PLN

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 145 741, 87 PLN

Skip to content