sag miękinia
Teren inwestycyjny 2

Działka oddana w użytkowanie wieczyste

Projekt został współfinansowany

ze środków RPO WM 2014-2020 w kwocie 4 213 285,69 PLN

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 145 741, 87 PLN

Skip to content