sag miękinia
Teren inwestycyjny 1

Powierzchnia działki 1212/96 wynosi 3984 m2

Powierzchnia działki 1212/105 wynosi 839 m2

Razem 4823 m2

Działki nr 1212/85 i 1212/96 tworzą całość gospodarczą w kształcie zbliżonym do kwadratu, znajdującego się w odległości ok. 75 m na zachód od głównej drogi prowadzącej przez Miękinię. Komunikację z tą drogą zapewnia droga biegnąca po działkach 1212/34, 1212/106, 1212/92 i 1212/111.

Po zachodniej stronie nieruchomości znajduje się droga asfaltowa szerokości 6m, zajmująca środkowy pas działki drogowej 1212/106. Wzdłuż drogi od strony zachodniej urządzono również chodnik/ścieżkę rowerową. Ułożono tam kanalizację i linię energetyczną (oświetleniową). Wschodni kraniec działki drogowej znajduje się poza krawężnikiem i w terenie tworzy całość z przedmiotową działką. W tym obszarze wykonano brukowany zjazd na nieruchomości. Wzdłuż pasa drogi ułożono wodociąg, sieć energetyczną, telekomunikacyjną i kanalizacyjną (studnie). W północnym narożniku działki 1212/96 zlokalizowane są 2 studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowa.

Projekt został współfinansowany

ze środków RPO WM 2014-2020 w kwocie 4 213 285,69 PLN

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 145 741, 87 PLN

Skip to content