Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi
  • nazwę stacji klienta,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy – realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Portalu urzędu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony portalu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.​

Bezpośredni kontakt z urzędem ze strony WWW

Dane osobowe podane przez osoby, których one dotyczą za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.sagmiekinia.pl lub przekazane za pośrednictwem wiadomości kierowanych na adresy e-mail lub za pośrednictwem telefonu mogą być przetwarzane przez Gminę Krzeszowice.

Urząd przechowuje korespondencję ze swoimi Klientami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Klienta.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzeszowice reprezentowana przez Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: [email protected], tel. 122520800​

Wykorzystwanie danych​

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza Administratorem sieci. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies​

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania – na czas sesji – następujących parametrów: ​

– czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
– czy loguje się do panelu zarządzania własnym kontem po raz pierwszy,
– czasowego przechowywania, w trakcie zalogowania, jego danych aby nie musiał się logować przy każdym przejściu na inną stronę. Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny urzędu) zapisane informacje są usuwane. ​

Odnośniki do innych stron​

Portal Urzędu zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Portalu www.sagmiekinia.pl.

Oferta Urzędu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu m. in. interaktywny kontakt z klientami. Oznacza to m.in., że w przyszłości urząd może wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Korzystając z Portalu www.sagmiekinia.pl akceptujesz zmiany w Polityce Prywatności i zobowiązujesz się do stałego kontrolowania jej zmian.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z naszą Polityką Prywatności, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt pod adresem [email protected]

Skip to content