02.12.2022 odbył się pierwszy przetarg na nabycie oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w Strefie Aktywności Gospodarczej. Nabywcę znalazły dwa tereny inwestycyjne: Teren Inwestycyjny 2 oraz 6.

Skip to content