sag miękinia
O Krzeszowicach
Gmina Krzeszowice jest zlokalizowana w powiacie krakowskim, w dogodnym położeniu pod względem ekonomicznym i demograficznym w skali całego regionu Małopolski. Istotnym czynnikiem dla rosnącego potencjału Krzeszowic jest lokalizacja w obszarze oddziaływania gospodarczego dwóch ośrodków aglomeracji krakowskiej oraz aglomeracji śląskiej, co wpływa na atrakcyjność inwestycyjną.
Prognozowane poszerzenie się obszaru metropolitarnego Krakowa powinno przynieść pozytywne zjawisko znalezienia się Gminy Krzeszowice w strefie koncentracji aktywności gospodarczej. Centralnym ośrodkiem gminy jest miasto Krzeszowice które zamieszkuje ok. 10 000 Mieszkańców Krzeszowice są przyjaznym miejscem do życia i pracy.
Zobacz więcej na naszych stronach internetowych
Skip to content